Atmintinė klientui

Gerai psichoterapijai reikia dviejų žmonių: vieno, kuris kenčia ir bent šiek tiek nori keistis, ir antro, kuris pasiūlys savo laiką, dėmesį, žinias, patirtį, ir palydės ten, kur pirmajam nedrąsu žengti. Tokiame atsakingame darbe profesionalus psichoterapeutas privalo laikytis esminių etinių nuostatų.

 

 • Psichoterapeutas gerbia žmogiškumą, kiekvieno žmogaus vertę ir orumą.
 • Psichoterapeutas pripažįsta ir gerbia žmonių individualų, kultūrinį, religinį, biologinį, socialinį ekonominį skirtingumą ir nediskriminuoja jų.
 • Psichoanalitinėje psichoterapijoje santykiai su klientu grindžiami abipusiai priimtinu ir lygiateisiu susitarimu.
 • Prieš pradedant psichoterapiją, klientas turi gauti informaciją apie trukmę, vietą, dažnumą, atsiskaitymo būdus, atostogas, neatvykimo atvejus ir kitas aplinkybes, bei sutikti su šiomis sąlygomis.
 • Susitarimas su klientu yra laisvanoriškas, ir klientas bet kuriuo metu gali nutraukti santykį ar ieškoti kitų galimybių.
 • Psichoterapeutas atsako už saugią terapinę aplinką ir terapines ribas.
 • Psichoterapeutas neklaidina kliento ir jo artimųjų, nedalyvauja manipuliacijose ar prievartos veiksmuose.
 • Jei dėl kokios nors priežasties (išvykimo, ligos ar gręsiančios mirties) terapeutas negali tęsti terapinio santykio su klientu, jis stengiasi organizuoti pagalbos klientui tęstinumą, informuodamas klientą apie visas įmanomas tolesnės pagalbos galimybes ir pats šiam procesui tarpininkauja.
 • Sutikęs klientą neterapinėje situacijoje, psichoterapeutas pirmenybę teikia etikai ir konfidencialumui.
 • Psichoterapeutas nedirba su žmonėmis, artimai susijusiais su juo socialiniais ryšiais.
 • Studijuojantis specialistas privalo informuoti apie savo, kaip studento, statusą.
 • Psichoterapeutas neturi teisės išnaudoti savo klientų emociškai, finansiškai, seksualiai.
 • Etiškai priimtinas tik piniginis atlyginimas už darbą. Dovanos negali būti priimamos kaip atlyginimo dalis.
 • Psichoterapeutas neturi teisės elgtis agresyviai arba reikalauti dėkingumo.
 • Bet kokia asmeninė informacija apie klientus rūpestingai saugoma. Kai psichoterapeutas turi realų pagrindą manyti, jog klientas gali būti pavojingas sau ar kitiems, konfidencialumo principas gali būti sulaužytas, apie tokį savo ketinimą informavus klientą. Bet kokio konfidencialumo sulaužymo atveju turi būti pateikiama tik būtina informacija ir tik tiems asmenims, kurie rūpinasi pagalba klientui.
 • Duomenų pateikimas valdžios organams, prokuratūros ir teismo darbuotojams, turintiems įstaty­mų nustatytus įgaliojimus, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu. Apie informacijos pateikimą valdžios organams pranešame klientui.

(parengta pagal LPaD etikos kodeksą)

© 2017-2019 nemaniene.lt